CÂY GIỐNG ĐÀN HƯƠNG
- 17%

CÂY GIỐNG ĐÀN HƯƠNG

25.000₫
30.000₫
CÂY GIỐNG XOAN ĐÀO
- 40%

CÂY GIỐNG XOAN ĐÀO

12.000₫
20.000₫

CÂY GIỐNG HỒI

12.000₫
20.000₫

CÂY GIỐNG QUẾ

12.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG BẠCH ĐÀN
- 33%

CÂY GIỐNG BẠCH ĐÀN

10.000₫
15.000₫
CÂY GIỐNG KEO
- 40%

CÂY GIỐNG KEO

12.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG THÔNG CARIBE
- 44%

CÂY GIỐNG THÔNG CARIBE

10.000₫
18.000₫
CÂY GIỐNG SƯA ĐỎ
- 40%

CÂY GIỐNG SƯA ĐỎ

12.000₫
20.000₫

CÂY GIỐNG CHÈ XANH

7.000₫
10.000₫
CÂY GIỐNG DỔI NẾP
- 12%

CÂY GIỐNG DỔI NẾP

35.000₫
40.000₫
CÂY GIỐNG TRÁM TRẮNG
- 26%

CÂY GIỐNG TRÁM TRẮNG

20.000₫
27.000₫
CÂY GIỐNG TRÁM ĐEN
- 12%

CÂY GIỐNG TRÁM ĐEN

35.000₫
40.000₫