CÂY NHO THÂN GỖ 12 VỤ TRƯỞNG THÀNH
- 23%
CÂY CHERRY BRAZIL TRƯỞNG THÀNH
- 20%

CÂY CHERRY BRAZIL TRƯỞNG THÀNH

800.000₫
1.000.000₫

CÂY GIỐNG NA SẦU RIÊNG

150.000₫
200.000₫
CÂY DỪA CÔNG TRÌNH
- 54%

CÂY DỪA CÔNG TRÌNH

1.600.000₫
3.500.000₫
CÂY CAU LÙN
- 29%

CÂY CAU LÙN

500.000₫
700.000₫
CÂY MỘC HƯƠNG TRƯỞNG THÀNH
- 20%

CÂY MỘC HƯƠNG TRƯỞNG THÀNH

1.200.000₫
1.500.000₫
CÂY GIỐNG MÍT MALAYSIA CHOAI
- 20%

CÂY GIỐNG MÍT MALAYSIA CHOAI

80.000₫
100.000₫
CÂY GIỐNG MÍT TỨ QUÝ CHOAI
- 29%

CÂY GIỐNG MÍT TỨ QUÝ CHOAI

50.000₫
70.000₫
CÂY CAU TRẮNG
- 29%

CÂY CAU TRẮNG

500.000₫
700.000₫
CÂY GIỐNG BÒ KHAI
- 50%

CÂY GIỐNG BÒ KHAI

10.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG ME THÁI NGỌT
- 38%

CÂY GIỐNG ME THÁI NGỌT

25.000₫
40.000₫
CÂY SALA CÔNG TRÌNH
- 17%

CÂY SALA CÔNG TRÌNH

10.000.000₫
12.000.000₫
CÂY GIỐNG VẢI KHÔNG HẠT
- 20%

CÂY GIỐNG VẢI KHÔNG HẠT

120.000₫
150.000₫
CÂY GIỐNG TRÁM ĐEN
- 12%

CÂY GIỐNG TRÁM ĐEN

35.000₫
40.000₫
CÂY GIỐNG BƯỞI RUBY
- 22%

CÂY GIỐNG BƯỞI RUBY

35.000₫
45.000₫

CÂY GIỐNG ỔI RUBY

30.000₫
40.000₫
BẦU QUÂY CÂY V6
- 30%

BẦU QUÂY CÂY V6

35.000₫
50.000₫
CÂY GIỐNG ĐÀN HƯƠNG
- 17%

CÂY GIỐNG ĐÀN HƯƠNG

25.000₫
30.000₫