CÂY TÙNG THÁP
- 20%

CÂY TÙNG THÁP

120.000₫
150.000₫
CÂY CAU LÙN
- 29%

CÂY CAU LÙN

500.000₫
700.000₫
CÂY VẠN TUẾ
- 25%

CÂY VẠN TUẾ

1.500.000₫
2.000.000₫
CÂY CAU TRẮNG
- 29%

CÂY CAU TRẮNG

500.000₫
700.000₫
CÂY SẤU
- 20%

CÂY SẤU

20.000₫
25.000₫
CÂY GIỐNG MUỒNG HOÀNG YẾN
- 33%

CÂY GIỐNG MUỒNG HOÀNG YẾN

10.000₫
15.000₫
CÂY HOÀNG NAM
- 17%

CÂY HOÀNG NAM

50.000₫
60.000₫
CÂY OSAKA ĐỎ
- 25%

CÂY OSAKA ĐỎ

3.000.000₫
4.000.000₫
CÂY SALA CÔNG TRÌNH
- 17%

CÂY SALA CÔNG TRÌNH

10.000.000₫
12.000.000₫
CÂY MÍT CÔNG TRÌNH
- 14%

CÂY MÍT CÔNG TRÌNH

3.000.000₫
3.500.000₫
CÂY DỪA CÔNG TRÌNH
- 54%

CÂY DỪA CÔNG TRÌNH

1.600.000₫
3.500.000₫