CÂY GIỐNG MAI VÀNG
- 25%

CÂY GIỐNG MAI VÀNG

15.000₫
20.000₫

CÂY GIỐNG MĂNG TÂY

5.000₫
7.000₫
TẤM NHỰA QUẤN BẦU CÂY
- 17%

TẤM NHỰA QUẤN BẦU CÂY

50.000₫
60.000₫
CÂY GIỐNG BƯỞI DA XANH CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG BƯỞI DA XANH CHOAI

100.000₫
120.000₫
CÂY GIỐNG VÚ SỮA LÒ RÈN CHOAI
- 10%
CÂY GIỐNG BƠ HỒNG CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG BƠ HỒNG CHOAI

100.000₫
120.000₫
CÂY GIỐNG CÓC THÁI CHOAI
- 14%

CÂY GIỐNG CÓC THÁI CHOAI

60.000₫
70.000₫
CÂY GIỐNG NA DAI CHOAI
- 20%

CÂY GIỐNG NA DAI CHOAI

80.000₫
100.000₫
CÂY GIỐNG NA THÁI CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG NA THÁI CHOAI

250.000₫
300.000₫
CÂY GIỐNG NA DỨA ĐÀI LOAN CHOAI
- 17%
CÂY GIỐNG LÁ VỐI NẾP
- 25%

CÂY GIỐNG LÁ VỐI NẾP

15.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG
- 20%

CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG

120.000₫
150.000₫
CÂY GIỐNG MĂNG CỤT
- 15%

CÂY GIỐNG MĂNG CỤT

55.000₫
65.000₫

CÂY GIỐNG SU SU

15.000₫
25.000₫

CÂY GIỐNG HOA THIÊN LÝ

20.000₫
25.000₫
CÂY GIỐNG CHANH LEO
- 33%

CÂY GIỐNG CHANH LEO

10.000₫
15.000₫

CÂY GIỐNG LÁ NẾP

25.000₫
32.000₫

CÂY GIỐNG ĐÀO PHAI

25.000₫
30.000₫