CÂY GIỐNG BƯỞI DA XANH CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG BƯỞI DA XANH CHOAI

100.000₫
120.000₫
CÂY GIỐNG VÚ SỮA LÒ RÈN CHOAI
- 10%
CÂY GIỐNG BƠ HỒNG CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG BƠ HỒNG CHOAI

100.000₫
120.000₫
CÂY GIỐNG CÓC THÁI CHOAI
- 14%

CÂY GIỐNG CÓC THÁI CHOAI

60.000₫
70.000₫
CÂY GIỐNG NA DAI CHOAI
- 20%

CÂY GIỐNG NA DAI CHOAI

80.000₫
100.000₫
CÂY GIỐNG NA THÁI CHOAI
- 17%

CÂY GIỐNG NA THÁI CHOAI

250.000₫
300.000₫
CÂY GIỐNG NA DỨA ĐÀI LOAN CHOAI
- 17%
CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG
- 20%

CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG

120.000₫
150.000₫
CÂY GIỐNG MĂNG CỤT
- 15%

CÂY GIỐNG MĂNG CỤT

55.000₫
65.000₫

CÂY GIỐNG SU SU

15.000₫
25.000₫
CÂY GIỐNG CHANH LEO
- 33%

CÂY GIỐNG CHANH LEO

10.000₫
15.000₫

CÂY GIỐNG NHÓT NGỌT

15.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG CAU TỨ QUÝ
- 25%

CÂY GIỐNG CAU TỨ QUÝ

15.000₫
20.000₫

CÂY GIỐNG DỪA DỨA

80.000₫
100.000₫

CÂY GIỐNG LÊ NÂU

25.000₫
35.000₫

CÂY GIỐNG MÍT TỐ NỮ

55.000₫
65.000₫
CÂY GIỐNG NHO NINH THUẬN
- 20%

CÂY GIỐNG NHO NINH THUẬN

40.000₫
50.000₫
CÂY GIỐNG VẢI KHÔNG HẠT
- 25%

CÂY GIỐNG VẢI KHÔNG HẠT

30.000₫
40.000₫
CÂY GIỐNG VẢI THIỀU THANH HÀ
- 22%