CÂY GIỐNG MĂNG TÂY

5.000₫
7.000₫
CÂY GIỐNG DÂU DA THÁI
- 20%

CÂY GIỐNG DÂU DA THÁI

40.000₫
50.000₫
CÂY GIỐNG SUNG MỸ
- 18%

CÂY GIỐNG SUNG MỸ

45.000₫
55.000₫
CÂY GIỐNG ME THÁI NGỌT
- 25%

CÂY GIỐNG ME THÁI NGỌT

30.000₫
40.000₫
CÂY GIỐNG CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG
- 25%

CÂY GIỐNG CHÀ LÀ TRUNG ĐÔNG

150.000₫
200.000₫
CÂY CHERRY BRAZIL TRƯỞNG THÀNH
- 20%

CÂY CHERRY BRAZIL TRƯỞNG THÀNH

800.000₫
1.000.000₫
CÂY GIỐNG CHERY BRAZIL
- 20%

CÂY GIỐNG CHERY BRAZIL

40.000₫
50.000₫
CÂY GIỐNG HỒNG XIÊM RUỘT ĐỎ
- 20%

CÂY GIỐNG HỒNG XIÊM RUỘT ĐỎ

800.000₫
1.000.000₫
CÂY VÚ SỮA HOÀNG KIM TRƯỞNG THÀNH
- 12%

CÂY VÚ SỮA HOÀNG KIM TRƯỞNG THÀNH

1.500.000₫
1.700.000₫
CÂY GIỐNG VÚ SỮA HOÀNG KIM
- 21%

CÂY GIỐNG VÚ SỮA HOÀNG KIM

55.000₫
70.000₫
CÂY NHO THÂN GỖ 12 VỤ TRƯỞNG THÀNH
- 23%
NHO THÂN GỖ TRƯỞNG THÀNH
- 40%

NHO THÂN GỖ TRƯỞNG THÀNH

6.000.000₫
10.000.000₫
CÂY GIỐNG NHO THÂN GỖ
- 29%

CÂY GIỐNG NHO THÂN GỖ

50.000₫
70.000₫

CÂY GIỐNG NA SẦU RIÊNG

150.000₫
200.000₫