CÂY GIỐNG MAI VÀNG
- 25%

CÂY GIỐNG MAI VÀNG

15.000₫
20.000₫
CÂY GIỐNG ĐÀO PHAI
- 17%

CÂY GIỐNG ĐÀO PHAI

25.000₫
30.000₫
CÂY GIỐNG ĐÀO BÍCH
- 17%

CÂY GIỐNG ĐÀO BÍCH

25.000₫
30.000₫
CÚC MÂM XÔI
- 25%

CÚC MÂM XÔI

150.000₫
200.000₫

CÂY MAI ĐỎ

150.000₫
200.000₫
CÂY MỘC HƯƠNG TRƯỞNG THÀNH
- 13%

CÂY MỘC HƯƠNG TRƯỞNG THÀNH

2.000.000₫
2.300.000₫

CÂY GIỐNG MỘC HƯƠNG

25.000₫
32.000₫
CÂY CỌ NHẬT
- 25%

CÂY CỌ NHẬT

60.000₫
80.000₫

CÂY GIỐNG TÙNG LA HÁN

12.000₫
20.000₫
CÂY TRÚC BÁCH HỢP
- 20%

CÂY TRÚC BÁCH HỢP

400.000₫
500.000₫

CÂY CAU VÀNG ĐÀI LOAN

450.000₫
500.000₫
CÂY HOA MẪU ĐƠN
- 12%

CÂY HOA MẪU ĐƠN

7.000.000₫
8.000.000₫